it4u.net är ett logiskt nät som levererar företrädesvis IP-baserade tjänster

it4u.net är till huvuddelen fiberbaserat och levererar tjänster till hög kvalitet och hög bandbredd inom storumans kommun.

it4u äger den aktiva utrustningen i it4u.net medan den fiber som nyttjas är hyrd

it4u.net nyttjas av skola, företag, organisationer och privatpersoner.

it4u.net driftsattes augusti 1997 och har sedan dess oavbrutet levererat tjänster med en tillgänglighet på över 99,997%.


hem tjänster it4u.net företaget e-post